Dental Centar Petković

Objedinjavanjem stomatološkog znanja sa savremenom dijagnostičkom i terapijskom tehnologijom, Dental Centar Petković omogućava pružanje stomatoloških usluga pacijentima po najvišim standardima stomatološke dijagnostike i terapije

Zakažite pregled

Mini implanti

Mini implant je sličan klasičnom implantu samo što je u prečniku dosta uži i prilagođen upravo za vilice starijih ljudi koje su usled dugog bezubog stanja postale uže i manje nego pre vađenja zuba.

Kod pacijenata koji imaju dugogodišnje iskustvo sa nošenjem proteza, postavljanjem ovakvih implanta na koje se proteza kači, značajno vraća samopouzdanje i elimiše potrebu za stalnom kontrolom proteze u ustima.

Sama procedura postavljanja implanta je slična postavljanju klasičnih implanta, razlika je u tome što mini implanti mogu da se postavljaju i bez većeg oštećenja gingive i odizanja režnja, već se implanti šrafe direktno kroz desni i oni mogu da se opterete odmah po implantaciji, ako je operacija prošla bez problema i pacijenti već za nekoliko dana imaju zube.

Naše iskusno i kvalifikovano osobolje pružiće vam sve stomatološke usluge na najbolji mogući način.

Za lepši osmeh koji podiže samopouzdanje dođite u Dental Centar Petković

Indikacije za ugradnju mini-implantata:

  • Totalna bezubost donje vilice (nemogućnost implantacije konvencionalnih implanta usled nepovoljnih anatomskih uslova)

  • Totalna bezubost gornje vilice (nepovoljni anatomski uslovi)

  • Bezube osobe starijeg životnog doba (flapless tehnika omogućava manju traumu pacijenta i lakši  postoperativni tok)

  • Osobe koje ne pristaju na obimnije augmentacione procedure

  • Pacijenti koji ne žele da čekaju nekoliko meseci nakon ugradnje konvencionalnih implantata

  • Finansijske prepreke (pacijenti ne mogu sebi da priušte konvencionalne implantate)

Mini implanti

Mini-implanti predstavljaju pravu revoluciju u rehabilitaciji bezubih vilica. Kod pacijenata sa tom vrstom problema obično nema dovoljno koštanog tkiva za drugu vrstu pomoći osim za nošenje mobilnih proteza. Ukoliko se, pak, na rendgenskom (ortopantomografskom) snimku pokaže da je moguće postaviti mini implante – čak i kad na prvi pogled ne izgleda da za to postoje uslovi – njima će se postići znatna, i do 80 odsto bolja stabilizacija proteze.

Osnovni preduslov za postavljanje mini-implanta je mogućnost da se postavi željeni minimum od četiri mini-implanta u gornjoj, i četiri mini-implanta u donjoj vilici, u parno-simetričnom rasporedu i u odgovarajućim zonama.

ZUBNI IMPLANTI

Pogledajte naše radove

OBRATITE NAM SE SA POVERENJEM

Zakažite pregled