Dental Centar Petković

Objedinjavanjem stomatološkog znanja sa savremenom dijagnostičkom i terapijskom tehnologijom, Dental Centar Petković omogućava pružanje stomatoloških usluga pacijentima po najvišim standardima stomatološke dijagnostike i terapije

Zakažite pregled

Parodontologija

Parodontologija je oblast stomatologije koja se bavi lečenjem svih oblika bolesti desni koje se zajednički nazivaju parodontopatija.

Šta je parodontopatija?

Parodontopatija je oboljenje. Ona zahvata i razara periodontalni ligament, desni, aleolarnu kost i cement tj. potporna tkiva zuba, i na kraju dovodi do klaćenja i ispadanja zuba.

Potporni aparat zuba, takozvani parodoncijum, čine tkiva koja daju potporu zubima, držeći ih u kosti i omogućavajući njihovu nesmetanu funkciju.

Tkiva koja ulaze u sastav parodoncijuma su gingiva (desni), periodontalni ligament, kost i cement zuba.

Da bi se potporni aparat održao zdravim neophodna je korektna higijena sa ciljem da se izbegne nagomilavanje plaka, bezbojne naslage bogate bakterijama.

Produženo prisustvo ovih naslaga uzrokuje upale desni, koji se manifestuju crvenilom gingive, otokom i krvarenjem, najčešće u toku pranja zuba ili provlačenja interdentalnog konca.

Ukoliko se naslage ostave, bakterijski plak može dobiti čvršću strukturu i pretvoriti se u kamenac.

Parodontologija

Najčešće se zubni kamenac stvara u regionu gornjih molara, sa njihove spoljne strane i donjih prednjih zuba, sa njihove unutrašnje strane. Prisustvo ovakvih čvrstih naslaga je veoma loše po potporni aparat zuba.

Upala desni uzrokovana kamencem dovodi do gubitka kosti oko zuba, uzrokujući njegovu mobilnost i, na kraju gubitak zuba. Pored toga, bakterije i sama hronična infekcija, uzorkuju promene u stabilnosti gingive. Gingiva nema više odbrambenu moć, a bakterije imaju mogućnost da putem krvotoka dodju do vitaknih organa našeg tela (srce, bubrezi).

Ukoliko se formira kamenac, on može da se ukloni u stomatološkoj ordinaciji. Radi se o rutinskom tretmanu gde se ultrazvukom uklanjanjaju čvrste, a posebnim četkicama i meke naslage. Korektna higijena i periodično profesionalno uklanjanje naslaga su jako važni za zdravlje potpornog aparata gingive.

Vraćanje lepog osmeha podiže samopouzdanje i kvalitet života pacijentima, a istovremeno je nepresušan izvor lične satisfakcije Dental Centra Petković

Kako izgleda lečenje parodontopatije?

 Kad je u pitanju parodontopatija lečenje je dugotrajno i kompleksno. Uspešnost za lečenje parodontopatije diktira pacijentova spremnost na saradnju i njegova motivacija ali se mora uspostaviti i adekvatna oralna higijena.

To ponekad podrazumeva značajno menjanje pacijentovih higijenskih navika što se odnosi na tehinku pranja zuba, upotrebu konca i interdentalnih četkica, kao i rastvora koji se koristi za ispiranje usta.

Ogroman značaj pacijentove oralne higijene je u tome što se na taj način elimiše dentalni plak, koji je glavni uzročni faktor parodontopatije.

Kad je pacijentov problem parodontopatija lečenje ne može biti uspešno bez primenjivanja adekvatne oralne higijene!

Što se tiče plana lečenja, on zavisi od toga koliko je teško stanje na potpornom aparatu zuba, a podrazumeva terapijske postupke i mere kao što su: opšta i lokalna upotreba antibiotika, lečenje komplikacija, hururše intervencije, uklanjanje čvrstih i mekih naslaga, uravnoteženje zagrižaja, zamenu neodgovarajućih protetskih radova i ispuna, obrada tj. kiretaža džepova (paradontalni džep).

Često terapija parodontopatije uključuje stomatologe različitih specijalnosti. Lečenje parodontopatije nam je omogućila parodontologija – nauka koja se bavi ovim problemom koja je u današnje vreme izuzetno efikasna.

Hirurško lečenje parodontopatije

Režanj operacija tj. hirurška terapija ove bolesti podrazumeva pravljenje reza, nakon čega se odigne gingiva koji se nalazi oko zuba, te se pod direktnom kontrolom oka očisti parodontalni džep.

Tokom intervencije moguće je dodavanje i veštačke kosti i membrane koji će pospešiti reparaciju tkiva parodoncijuma. Cilj hirurške terapije ove bolesti je smanjivanje dubine koju ima parodontalni džep, te otklanjanje takozvane mukogingivalne anomalije, i stvaranje uslova da pacijent spreči povratak bolesti adekvatnim održavanjem svoje oralne higijene.

KOMPOZIVNE FASETE

Pogledajte naše radove

OBRATITE NAM SE SA POVERENJEM

Zakažite pregled