Dental Centar Petković

Objedinjavanjem stomatološkog znanja sa savremenom dijagnostičkom i terapijskom tehnologijom, Dental Centar Petković omogućava pružanje stomatoloških usluga pacijentima po najvišim standardima stomatološke dijagnostike i terapije

Zakažite pregled

Zubni implanti

Zubni implanti pripadaju oblasti koja se zove oralna implantologija i predstavljaju jedno od rešenja prilikom gubitka zuba. Nedostatak zuba kao posledica nedovoljne brige o zubima predstavlja ozbiljan problem u svakodnevnoj stomatološkoj praksi u Srbiji.

Razlozi ovakvog negativnog trenda su višestruki i jedan su od pokazatelja opšteg zdravstvenog stanja nacije.

Zubni implanti su jednostavno rečeno titanijumski šrafovi cilindričnog oblika  time imitiraju korene izgubljenih zuba.

Osnovna funkcija zubnog implantata je da predstavlja nosač za protetske nadoknade, slično kao što to vrše koren zuba i krunica zuba. Međutim, implantat nije novi zub.

Kod prirodnih zuba, za razliku od implantata, postoji određeni prostor između zuba i kosti, u kome se nalazi periodoncijum, koji sadrži i periodontalna vlakna, koja imaju funkciju da prihvate i prenesu različite vrste pritisaka, odnosno sila, kojima su zubi izloženi u toku svakodnevne funkcije.

Tokom pregleda stanja u ustima pacijenta, a pre donošenja konačnog plana terapije, neophodno je izvršiti dodatne analize. Pre svih rendgen dijagnostiku, koja će omogućiti uvid u stanje kosti i anatomske strukture koje svojim položajem nekada mogu da otežaju ugradnju implantata.

Zubni implanti

Jedan od važnijih faktora uspešnosti terapije implantima je i dobra higijena usta i zuba.

Svi prethodno navedeni razlozi navode na činjenicu da – ukoliko se želi funkcionalno i dugotrajno protetsko rešenje, neophodno je sagledati kompletnu situaciju u ustima i tek tada predložiti implanatat za terapiju.

Ključni faktor za uspešnu terapiju je primarna stabilnost implanta. Ona se ostvaruje prijanjanjem aktivnih površina implanta na površine vilične kosti.

Naše iskusno i kvalifikovano osobolje pružiće vam sve stomatološke usluge na najbolji mogući način.

Za lepši osmeh koji podiže samopouzdanje dođite u Dental Centar Petković

Primarna stabilnost implanta zavisi od:

  • količine i gustine raspoložive kosti

  • dimenzija, oblika i vrste implantata

  • tehnike hirurške ugradnje

Na osnovu kvaliteta (jačine) primarne stabilnosti određuje se period oseointegracije (koštano srastanje implanta sa viličnom kosti). Dokazano je da zubni implanti koji imaju aktivne navoje ili aktivnu površinu ostvaruju mnogo bolju primarnu stabilnost.

Samo kod takvih sistema je moguće razmišljati o imedijantnoj izradi protetske nadoknade (dobijanju krunica za dan ili dva nakon postavke implantata, tj. ugradnji implantata odmah nakon vađenja zuba).

Zubni implanti

Nakon završenog perioda oseontegracije proverava se stabilnost implantata uz pomoć aparata koji nam pokazuje čvrstoću veze, i kontrolnim rendgen snimkom. Ukoliko su svi parametri zadovoljavajući, implant zuba se može definitivno opteretiti suprastrukturom i konačno protetskom nadoknadom

ZUBNI IMPLANTI

Pogledajte naše radove

OBRATITE NAM SE SA POVERENJEM

Zakažite pregled